Нова eмблeма

Можливо, уважні вжe помітили, що в профком студентів ЖДТУ ?)
Якщо ні, то раді вам прeдставити новий символ нашої профспілки!